Z kościoła znika rusztowanie

Po niemal sześciu miesiącach od rozpoczęcia robót rozbierane jest rusztowanie ze znacznej części kościoła. Dzięki temu można zobaczyć już pierwsze efekty pracy konserwatorskiej.


Stan kotłowni na dziś

Od pewnego czasu funkcjonuje już nowa kotłownia. Warto zobaczyć:


Przebieg robót w kościele

Prace w kościele postępują. O tym jak bardzo, można przekonać się na załączonych zdjęciach:


Narada Koordynacyjna

Roboty budowlane:

Trwają prace izolacyjne. Zdjęto posadzkę w tylnej części nawy głównej kościoła. Wykonano podkład z betonu pomocniczego.

Prace konserwatorskie:

Zakończono prace przy konserwacji przeszkleń witrażowych w prezbiterium od strony wnętrza kościoła, trwają prace malarskie w prezbiterium, rozpoczęto prace badawcze ścian kościoła. Rozpoczęto prace przy konserwacji zachowawczej epitafium Potulickiego. Trwają prace konserwatorskie w Kapitularzu.

20.12.2017


Zdjęcie remontu nawy głównej kościoła św. Józefa w Gdańsku. Linkuje do newsa pt. Narada Koordynacyjna nr 3 z dnia 23.08.2017

Narada Koordynacyjna nr 3

Roboty budowlane:

Trwają roboty odtworzeniowe związane z wykonaniem posadzek w krużgankach klasztoru. Trwają uzupełnienia otworów murarskich na klatce schodowej. Trwają badania archeologiczne. Uporządkowano teren podwórza od strony wschodniej. Rozpoczęto roboty instalacyjne, sanitarna i gazowa oraz elektryczne. Rozłożono instalację podłogową c.o. Ułożono termo i hydro izolacje w krużgankach.

Prace konserwatorskie:

W kościele postawiono rusztowanie w całym prezbiterium, wykonano uzupełnienia tynków i wypraw ściany północnej. Na ścianie południowej skuto tynki do wysokości 2 metry. Wykonano niezbędne rozbiórki. W Kapitularzu wykonano prace porządkowe. Trwa piaskowanie wątku ceglanego w piwnicy.

Narada Koordynacyjna nr 3 z dnia 23.08.2017.


Zdjęcie remontu Klasztoru. Linkuje do newsa pt. Narada Koordynacyjna nr 2 z dnia 12.07.2017

Narada Koordynacyjna nr 2

Roboty budowlane:

Przygotowano plac budowy, trwają roboty rozbiórkowe w Kapitularzu, przyległej klatce schodowej, wykonano wyburzenia w piwnicach, na parterze, trwaj wykopy w piwnicach wraz z badaniami archeologicznymi. Wywieziono odpady budowalne i dokonano utylizacje. Rozebrano istniejące posadzki. Uzupełniono powstałe ubytki. Wykonano warstwę roboczą chudego betonu.

Prace konserwatorskie:

W kościele postawiono rusztowanie na ścianie północnej, wykonano badania sondażowe i odkrywkowe. W Kapitularzu trwa rozpoznanie konserwatorskie ścian, rozpoczęto osuszanie ścian.

Narada Koordynacyjna nr 2 z dnia 12.07.2017


Zdjęcie remontu kościoła św. Józefa w Gdańsku. Linkuje do newsa pt. Narada Koordynacyjna nr 1 z dnia 07.06.2017

Narada Koordynacyjna nr 1

Rozpoczynamy Projekt pod nazwą: „Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pod wezwaniem świętego Józefa w Gdańsku poprzez prace konserwatorskie i renowację”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowo Projekt jest współfinansowany poprzez Miasto Gdańsk – Biuro Konserwatora Miejskiego.

Narada Koordynacyjna nr 1 z dnia 07.06.2017.