Narada Koordynacyjna

Roboty budowlane:

Trwają prace izolacyjne. Zdjęto posadzkę w tylnej części nawy głównej kościoła. Wykonano podkład z betonu pomocniczego.

Prace konserwatorskie:

Zakończono prace przy konserwacji przeszkleń witrażowych w prezbiterium od strony wnętrza kościoła, trwają prace malarskie w prezbiterium, rozpoczęto prace badawcze ścian kościoła. Rozpoczęto prace przy konserwacji zachowawczej epitafium Potulickiego. Trwają prace konserwatorskie w Kapitularzu.

20.12.2017