Narada Koordynacyjna nr 2

Roboty budowlane:

Przygotowano plac budowy, trwają roboty rozbiórkowe w Kapitularzu, przyległej klatce schodowej, wykonano wyburzenia w piwnicach, na parterze, trwaj wykopy w piwnicach wraz z badaniami archeologicznymi. Wywieziono odpady budowalne i dokonano utylizacje. Rozebrano istniejące posadzki. Uzupełniono powstałe ubytki. Wykonano warstwę roboczą chudego betonu.

Prace konserwatorskie:

W kościele postawiono rusztowanie na ścianie północnej, wykonano badania sondażowe i odkrywkowe. W Kapitularzu trwa rozpoznanie konserwatorskie ścian, rozpoczęto osuszanie ścian.

Narada Koordynacyjna nr 2 z dnia 12.07.2017