Po niemal sześciu miesiącach od rozpoczęcia robót rozbierane jest rusztowanie ze znacznej części kościoła. Dzięki temu można zobaczyć już pierwsze efekty pracy konserwatorskiej.