Narada Koordynacyjna nr 1

Rozpoczynamy Projekt pod nazwą: „Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pod wezwaniem świętego Józefa w Gdańsku poprzez prace konserwatorskie i renowację”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowo Projekt jest współfinansowany poprzez Miasto Gdańsk – Biuro Konserwatora Miejskiego.

Narada Koordynacyjna nr 1 z dnia 07.06.2017.