Posadzka w kościele

Od kilku dni trwają prace nad posadzką w kościele. Została zrobiona pierwsza wylewka. Niebawem zaś fachowcy założą instalację grzewczą.


Remonty postępują

Prezentujemy kilka fotografii z przebiegu prac, jakie zostały wykonane w ostatnich dniach:


Kościół pięknieje

W ostatnich dniach wykonano wiele prac konserwatorskich w kościele. Niebawem zostaną zdjęte rusztowania. Oto efekty:


Drewniane sklepienie

Trwają prace konserwatorskie w kościele. Od kilku już dni możemy chwalić się odrestaurowanym sklepieniem pierwszej części świątyni. Wykonane jest z drewna.


Kotłownia

Kotłownia w naszym obiekcie rozbudowuje się. W ostatnim czasie została wzbogacona o specjalne pompy.


Narada Koordynacyjna

Roboty budowlane – trwają prace izolacyjne ściany północnej i wschodniej. Wykonano ogólnodostępne sanitariaty w obrębie krużganków. Trwa tynkowanie krużganków.

Prace konserwatorskie – zakończone prace malarskie w prezbiterium. Zakończono prace badawcze ścian kościoła. Trwają prace konserwatorskie w kapitularzu. Rozpoczęto prace konserwatorskie w piwnicy refektarza. Zakończono prace przy sklepieniu małego Refektarza.

08.02.2018


W ostatnim czasie zdarzyło się

Ostatni tydzień obfitował w liczne wydarzenia. Przede wszystkim przeprowadzono badania kościelnych krypt za pomocą georadaru. Następnie poczyniono znaczne postępy w pracach w przestrzeni krużganka. Trwają również roboty na zewnątrz obiektu.


Decyzje budowlane

Podczas spotkania, które miało miejsce 31.01.2018 r., poddano oględzinom odsłonięte sklepienia krypt pod posadzką. Wcześniej wykonano: interwencje pomiarową krypt oraz dokumentację fotograficzną i opisową. Zajęto się również oględzinami pozostałością podłogi starszej posadzki oraz dwoma płytami nagrobnymi.

Podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań, za pomocą georadaru, na obecność krypt pod pozostałą częścią posadzki.

31.01.2018

 


Nie podziemia, lecz krypty

Nieoficjalne badania wskazują, iż znalezisko, o którym informowaliśmy w zeszłym tygodniu, to nie podziemia kościoła, lecz krypty grobowe. Niebawem więcej informacji. Tymczasem odsyłamy do kilku fotografii.


Nieznane podziemia

Kilka dni temu podczas prac wykonywanych w kościele odkryto nieznane do tej pory podziemia. Już niebawem zostaną zbadane przez archeologów.