ZACHOWANIE I UDOSTĘPNIENIE ZABYTKU O WYJĄTKOWEJ WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ – ZESPOŁU KLASZTORNEGO PW. ŚW. JÓZEFA W GDAŃSKU – POPRZEZ PRACE KONSERWATORSKIE I RENOWACJĘ

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

ZACHOWANIE I UDOSTĘPNIENIE ZABYTKU O WYJĄTKOWEJ WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ – ZESPOŁU KLASZTORNEGO PW. ŚW. JÓZEFA W GDAŃSKU – POPRZEZ PRACE KONSERWATORSKIE I RENOWACJĘ
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.