ZACHOWANIE I UDOSTĘPNIENIE ZABYTKU O WYJĄTKOWEJ WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ – ZESPOŁU KLASZTORNEGO PW. ŚW. JÓZEFA W GDAŃSKU – POPRZEZ PRACE KONSERWATORSKIE I RENOWACJĘ

ZACHOWANIE I UDOSTĘPNIENIE ZABYTKU O WYJĄTKOWEJ WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ – ZESPOŁU KLASZTORNEGO PW. ŚW. JÓZEFA W GDAŃSKU – POPRZEZ PRACE KONSERWATORSKIE I RENOWACJĘ