Narada Koordynacyjna nr 3

Roboty budowlane:

Trwają roboty odtworzeniowe związane z wykonaniem posadzek w krużgankach klasztoru. Trwają uzupełnienia otworów murarskich na klatce schodowej. Trwają badania archeologiczne. Uporządkowano teren podwórza od strony wschodniej. Rozpoczęto roboty instalacyjne, sanitarna i gazowa oraz elektryczne. Rozłożono instalację podłogową c.o. Ułożono termo i hydro izolacje w krużgankach.

Prace konserwatorskie:

W kościele postawiono rusztowanie w całym prezbiterium, wykonano uzupełnienia tynków i wypraw ściany północnej. Na ścianie południowej skuto tynki do wysokości 2 metry. Wykonano niezbędne rozbiórki. W Kapitularzu wykonano prace porządkowe. Trwa piaskowanie wątku ceglanego w piwnicy.

Narada Koordynacyjna nr 3 z dnia 23.08.2017.