Decyzje budowlane

Podczas spotkania, które miało miejsce 31.01.2018 r., poddano oględzinom odsłonięte sklepienia krypt pod posadzką. Wcześniej wykonano: interwencje pomiarową krypt oraz dokumentację fotograficzną i opisową. Zajęto się również oględzinami pozostałością podłogi starszej posadzki oraz dwoma płytami nagrobnymi.

Podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań, za pomocą georadaru, na obecność krypt pod pozostałą częścią posadzki.

31.01.2018