Roboty budowlane – trwają prace izolacyjne ściany północnej i wschodniej. Wykonano ogólnodostępne sanitariaty w obrębie krużganków. Trwa tynkowanie krużganków.

Prace konserwatorskie – zakończone prace malarskie w prezbiterium. Zakończono prace badawcze ścian kościoła. Trwają prace konserwatorskie w kapitularzu. Rozpoczęto prace konserwatorskie w piwnicy refektarza. Zakończono prace przy sklepieniu małego Refektarza.

08.02.2018