Prace trwające:

– renowacja epitafium wojewody Jana Jakuba Potulickiego na ścianie
południowej

– demontaż starej posadzki w nawie głównej, przygotowania pod nową

– wykonanie izolacji pionowej – refektarz