Kontakt

Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalaenej

ul. Ostatnia 14;  60-102 Poznań

mail: ekoprow@oblaci.pl (ekonom prowincjalny)