Nowe okna kapitularza, ostatnie malowanie w kościele