Nowy front robót

Rozpoczął się kolejny etap prac w obrębie kapitularza