Roboty budowlane – zakończono prace izolacyjne ściany północnej i wschodniej. Rozebrano posadzkę w prezbiterium i odkryto krypty pod posadzką. Trwają prace dokumentacyjne i archeologiczne pod nadzorem Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Trwa montaż stropu II kondygnacji w Refektarzu. Wykonano remont więźby dachowej kościoła. Zakończono tynkowanie krużganków. Trwają prace przy remoncie klatki schodowej i posadzek w kościele. Rozpoczęto montaż rusztowań na elewacji kościoła.

Zakończono wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w piwnicy (herbaciarnia) oraz wylano jastrych. Trwają prace związane z montażem przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. Trwa montaż instalacji wod.-kan. w herbaciarni. Trwają prace związane z wykonaniem instalacji c.o. w kościele. Trwa montaż instalacji hydrantowej. Zakończono montaż ciągów rurowych w piwnicy Refektarza i Łącznika. Zakończono montaż hydrofora.

Wykonano instalację (okablowanie) elektryczną i słaboprądową w kościele. Trwa montaż instalacji elektrycznej w herbaciarni.

Prace konserwatorskie – Trwają prace przy konserwacji zachowawczej epitafium Potulickiego. Trwają prace konserwatorskie w Kapitularzu. Trwa konserwacja wątków ceglanych w Kapitularzu. Zakończono prace konserwatorskie w piwnicy Refektarza (herbaciarnia) i zgłoszono do MKZ. Wykonano tynki renowacyjne w małym Refektarzu. Trwa konserwacja okien witrażowych w prezbiterium i korpusie nawowym. Wykonano renowację drewnianego stropu. Trwa renowacja 4 ścian z blendami i arkadami, łukiem tęczowym w nawie głównej i kruchcie kościoła. Wykonano badania konserwatorskie warstw tynków i warstw malarskich. Nie stwierdzono występowania warstw nadających się do ekspozycji. 

06.04.2018 r.