Ogromne zmiany w Gdańsku

Oblacką placówkę w Gdańsku – dom zakonny wraz z kościołem rektoralnym pod wezwaniem świętego Józefa – już wkrótce czeka ogromne przeobrażenie. Chodzi o rozpoczęte prace rewitalizacyjne, a co za tym idzie – o ogromną zmianę wizualną i funkcjonalną tego oblackiego zabytku. Przeobrażenie czeka jednak nie tylko same mury, ale także funkcja placówki, która służyć będzie poza dotychczasowymi celami kultu religijnego, także działaniom kulturalnym. Inwestycja realizowana jest dzięki Funduszom Europejskim, a w projekcie planuje się realizację takich inicjatyw kulturalnych jak sztuki teatralne, festyny, festiwale muzyki, koncerty, wystawy sztuki, uczestnictwo w programach edukacyjnych, prelekcje, wykłady, spotkania, pokazy, zwiedzanie zabytków, wycieczki tematyczne oraz wycieczki szlakami kulturowymi. Pomysłów jest oczywiście znacznie więcej! Prace budowlane i konserwatorskie rozpoczęły się i zaplanowane zostały na dwa lata.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej chcą w ten sposób realizować swoją misję ewangelizacyjną wchodząc w najróżniejsze środowiska. Kultura i sztuka są dobrymi nośnikami wartościowych treści. Sama placówka oblacka ma również świetne położenie w Gdańsku, więc inicjatorzy liczą na dobre owoce płynące z projektu.