Umowa o dofinansowanie podpisana

7 kwietnia została podpisana w Warszawie umowa o dofinansowanie projektu „Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pod wezwaniem świętego Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację”. Umowa została zawarta między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Prowincją Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którą reprezentował ojciec Józef Czernecki – ekonom prowincjalny.

Jednym z podstawowych zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest właśnie wykonywanie i koordynacja realizacji zadań w zakresie ochrony zabytków.